Vocalists

Igor Sirotkin

Tenor

Oleg Bardinov

Bas

Anatoly Bogomolov

Tenor

Dmitry Bondar

Tenor

Aleksandr Christiakov

Bariton

Dmitry Dolgopolov

Bas

Oleg Gudz

Tenor

Nikolay Guz

Tenor

Marcel Khayrov

Bass & Keyboard

Andrej Kolesnikov

Bass

Alexey Maslov

Tenor

Abdul Mukmanov

Tenor

Aleksey Novikov

Bariton

Valery Obouchov

Bass

Anatoly Petrenko

Tenor - Choirinspector

Aleksandr Shlepkin

Tenor

Dmitry Shuvalov

Bariton

Sergey Suslenkov

Bariton

Wasilij Tschitschin

Tenor